Phương Đông Huyền Bí
Lần gieo Hào Âm dương Động
6 Hào Thượng
5 Hào Ngũ
4 Hào Tứ
3 Hào Tam
2 Hào Nhị
1 Hào Sơ

Khấn rằng: “Con tên là Nguyễn Văn A sinh vào 10h30 sáng ngày 18 tháng 02 năm 1978 ở tại...(nói rõ họ tên, tuổi, địa chỉ của mình), nay cần xin các vị Thần Dịch, Thần Minh chỉ cho con biết sắp tới tài vận có tốt hay không (cầu việc gì thì kể ra)".

Bốc phệ là một môn thuật số ứng dụng của Kinh Dịch dùng để dự đoán một sự việc sắp xảy ra. Tuy nhiên sự chính xác hay không chính xác là do tâm của người bốc quẻ. Người luận chỉ là người giải mã, người xưa gọi môn này là bói. Vậy bói cũng là môn dự báo nhưng khác nhau ở chỗ môn khoa học dự báo căn cứ vào các dữ kiện có sẵn, kinh nghiệm của người làm công tác dự báo nhiều năm để tính toán ra kết quả dự báo là cái gì. Ví dụ: Người làm kế hoạch dự báo mức tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu? Biến động của giá cả năm nay là bao nhiêu?

Dự báo theo Kinh Dịch ngày xưa thường lấy cỏ thi để xem, nay thì được thay thế bằng tiền cổ để gieo quẻ. Tức là dùng dùng ba đồng tiền tung lên tung xuống tất cả 6 lần để có một trùng quái, sau đó căn cứ vào quan hệ sinh khắc giữa các hào của trùng quái với nhau để đưa ra kết quả dự báo. Kết quả này không chỉ bao gồm dữ kiện là các đồng xu tung lên tung xuống mà còn bao hàm cả những yếu tố tâm linh, cho nên bị gọi là bói mà không gọi là dự báo. Khi các dữ liệu âm dương hay một hai được vận hành qua hệ thống xử lý của máy tính thì chính người sản xuất ra nó cũng không thể hình dung ra sự biến hóa nó như thế nào, người ta quen gọi nó là “hộp đen”. Vậy ta có thể hiểu nôm na rằng bói Dịch là một hộp đen mà người xưa dùng nó như một phương tiện để dự báo một việc sắp xảy ra, nếu tốt thì sử dụng, nếu không tốt thì tìm cách khắc phục, thiết nghĩ đó cũng là việc có ích.

Việc áp dụng Kinh Dịch vào cuộc sống mang một ý nghĩa quan trọng nếu chúng ta biết trân trọng và thừa kế tinh hoa của nhân loại. Tuy nhiên việc chiêm bốc bằng cỏ thi hoặc đồng tiền có mặt rất hạn chế là đòi hỏi người muốn đoán phải tự mình đến lắc gieo quẻ mới thể hiện được thông tin cần dự đoán. Và bản thân cần am hiểu về bộ môn Kinh Dịch hoặc nhờ thầy Dịch Lý để giải mã

Kinh Dịch Phương Đông là ứng dụng giúp người dùng gieo quẻ Kinh Dịch ngay trên thiết bị di động hay trên máy tính.

I/. Các bước cần chuẩn bị

Người xưa cho rằng xem quẻ là cách giao tiếp với Trời Đất tạo hóa, là việc hết sức nghiêm túc. Cho nên khi xem quẻ nhất định phải tuân thủ nguyên tắc:

Cần tuân thủ mười điều cần chú ý trước khi xem quẻ

Người hỏi quẻ mà hỏi những việc không chính đáng như: “Tôi đi đánh bạc có được không”, “tôi đi buôn trốn thuế có thoát không”, “tôi muốn bỏ anh này để lấy anh kia có được không”... Nếu bói như vậy là báng bổ Thần linh, và chính bản thân người gieo quẻ đã tự đánh mất đi cái đạo mà Tiên Thánh Tiên Hiền đã ban cho, nói chung là đem sử dụng Kinh Dịch vào những việc bất chính thì Kinh Dịch không còn linh nghệm nữa

Có người bói mà cử chỉ chẳng nghiêm trang, ăn mặc bê bối, thậm chí thắp hương chẳng rửa tay nên có nghiệm lý cũng sai. Hoặc nhờ người khác bói hộ hoặc thân hữu bói giúp, thì dù lòng có thành tâm mà người thay thế còn chẳng tin thì cầu cảm với Thần Minh sao có được, há chẳng trân trọng ư ? Người xem Dịch nếu tâm chí thành, thì dường như có một sự cộng hưởng tâm linh khiến cho những hào động tương ứng ở quẻ Dịch. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với giá trị dữ liệu cần có để xác lập điều mình muốn biết. Tâm trạng của người hỏi quẻ và người gieo quẻ đều ảnh hưởng đến kết quả của quẻ bói. Nếu làm đúng các yếu tố trên thì quẻ rất chính xác và linh nghiệm lạ thường.

II/. Cách ghi các hào của quẻ dịch