Phương Đông Huyền Bí

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ APP PĐHB

Các bước Đại lý sẽ làm như sau:
  • Bước 1: Hướng dẫn người khác tải và cài App PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ.
  • Bước 2: Hướng dẫn các đại lý đăng ký tài khoản trên App Phương Đông Huyền Bí
  • Bước 3: Bạn hãy nhập chính xác danh sách tài khoản (số điện thoại) của những người đã tải, đã cài và đăng ký App PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ thành công (đã thực hiện ở bước 1 và bước 2) vào ô điền thông tin bên dưới. Danh sách tài khoản được ngăn cách bởi dấu phẩy “ , ” ví dụ: 0964826116,0988128086,0912564557
  • Bước 4: Hệ thống sẽ cập nhật thời gian sử dụng App 7 ngày miễn phí (Mở toàn bộ khóa xem luận đoán của ứng dụng) cho các tài khoản (đã nhập ở bước 3) và cập nhật các tài khoản đó thuộc hệ thống của Đại lý mình.