Phương Đông Huyền Bí
Phương Đông Huyền Bí - Điều khoản đăng ký sử dụng

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA PHUONGDONGHUYENBI.VN. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.
 

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng
Khi sử dụng Website phuongdonghuyenbi.vn (gọi tắt là website), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Lịch ngày TỐT có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

b. Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin điện tử đến người sử dụng.


2. Mô tả dịch vụ:

Ứng dụng PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ là sản phảm công nghệ 4.0 sử dụng trí tuệ nhân tạo vào Kinh Dịch giúp người dùng gieo quẻ ngay trên ứng dụng điện thoại hoặc website phuongdonghuyenbi.vn. Đây là một giải pháp dự báo về tâm linh toàn diện, luận giải chính xác, bảo mật, nhanh chóng và hoàn toàn tự động, mang đến sự chủ động, tiện lợi, an tâm, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nội dụng giải đoán bao gồm:

  • Luận giải chi tiết;
  • Giải đoán tổng quan;
  • Phương hướng giải quyết vấn đề;
  • Phương pháp hóa giải khi gặp điều bất lợi;
  • Thời gian ứng nghiệm bao giờ sẽ xảy ra;
  • Đánh giá sự việc bằng tỷ lệ chuyển đổi thành phần % tiện lợi cho việc đưa ra quyết sách kịp thời.
  • Giải đoán cho 1 TRIỆU người trong 3 Giây.

Công ty cổ phần PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ GROUP đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 mang nền tảng kiến thức Huyền Bí  Phương Đông áp dụng vào trong cuộc sống.

Dịch vụ trên website này được sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người dùng. PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.


3. Dịch vụ và trách nhiệm của PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ

Dịch vụ của PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và tích hợp với mạng xã hội. Bạn đồng ý rằng PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Lịch ngày TỐT có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn comment trên website để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với Qui chế của website.


4. Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.


Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.


5. Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ, do đó PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

6. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn comment, đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.


7. Những điều cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ tại PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật" .

* Các hành vi bị nghiêm cấm:

7.1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
e. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
f. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7.2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

7.3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

7.4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

8. Hình thức xử lý vi phạm:

Nếu phát hiện vi phạm của bạn, PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản của bạn sẽ khóa vĩnh viễn.

Cụ thể hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau đây:
Vi phạm về đăng thông tin trong nội dung bài viết/lời bình; Spam nội dung quảng cáo; Xúc phạm thành viên khác hoặc xúc phạm Ban quản trị website và PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ.
Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.


9. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Hãy chia sẻ và bạn sẽ nhận được nhiều hơn
Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web phuongdonghuyenbi.vn. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất và tư vấn để giúp bạn có được những trải nghiệm bóng đá tốt nhất. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và đề xuất của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ phuongdonghuyenbi.vn@gmail.com

Tel

0912564557

Thời gian

Thứ 2 – Thứ 7: 9:00 – 17:00