Phương Đông Huyền Bí
Ai có mệnh cách chủ về sự nghiệp hưng vượng?

Dụng thần, Hỷ thần có thể nâng cao vận thế của mệnh chủ. Nếu Dụng thân, Hỷ thần là Hỏa, nên định cư, mặc áo đỏ ở đất phương Nam (quẻ Ly) thì sự nghiệp tất hưng vượng.

- Mệnh cường có đủ Thìn Tuất Sửu Mùi, quan nhất phẩm.

- Thân cường, Quan Sát vượng, quan to

- Mộc thịnh gặp Kim, quan trong triều.

- Mệnh gặp Kình dương, Quan, Sát bị chế khắc, nắm binh quyền.

- Thuần Quan, thuần Sát, thuần Tài, quan to

- Thương quan gặp Kình dương, tướng có tài.

- Ấn gặp Kình dương, quan to

- Cột tháng gặp Thất sát, can ngày mạnh, tướng tài

- Ấn nhiều, Tài lộ, tuổi già vẫn làm quan.

- Thương quan Thất sát, Kình dương, quan to

- Tứ trụ có đủ Tý - Ngọ - Mão - Dậu, tài kinh bang tế thế

- Sát vượng, can ngày vượng, quan thanh liêm.

- Tài vượng sinh Quan, tất vinh hiển

- Lộc mã đồng cung, quan to

- Thân vượng, đến vận Quan, sẽ được thăng chức.

- Quan tinh gặp Đào hoa, quyền cao chức trọng.

- Can ngày Mậu Kỷ gặp năm Thìn, năm Tuất tất thăng quan.

- Có Tài có Ấn lên chức nhanh.

- Chính quan ở cột năm sinh, thân vượng có Ấn Tài, trẻ làm quan.

- Bát tự thuần dương, ẩn vượng, quan vinh hiển

- Ấn tinh vượng, quan vận thống.

- Thương quan có Tài, quan lên nhanh

- Cột năm có Chính quan, ông cha làm quan

- Bát tự có Giáp Lộc, quan to

- Thương quan bị chế khắc, quan biên cương.

- Đăng bởi: Phương Đông Huyền Bí
Tử Bình chân thuyên xuất bản năm 20 thời Dân quốc là 44 phần, Phương Trọng Thẩm và Từ Lạc Ngô điều chỉnh thành 47 phần, bổ sung thêm so sánh sự khác biệt là thành 54 phần. Bổ sung rõ nét nhất là thiên can nghi kỵ trong Trích thiên tuỷ và luận về ngũ hành tứ thời.
BÀI VIẾT NỔI BẬT
Hôn nhân gia đình qua góc nhìn Tử Vi khoa học
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19. Công Ty Cổ phần Phương Đông Huyền Bí Group dự kiến tháng 8 năm 2020 ra mắt thêm tính năng mạng xã hội giúp cho người dùng có thể hỏi Thầy tư vấn trực tiếp ngay trong ứng dụng MIỄN PHÍ giúp phòng chống dịch Covid 19 lây lan như khi đi xem truyền thống. Vì vậy Phương Đông Huyền Bí đưa ra chương trình GIỚI THIỆU BẠN BÈ TẢI APP NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Người xưa cho rằng xem quẻ là cách giao tiếp với Trời Đất tạo hóa, là việc hết sức nghiêm túc. Cho nên khi xem quẻ nhất định phải tuân thủ nguyên tắc.
Người xưa cho rằng xem quẻ là cách giao tiếp với Trời Đất tạo hóa, là việc hết sức nghiêm túc.
Truyền thống tu tập Bảy đức Phật Dược sư rất phổ biến trong truyền thống Phật giáo các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Đức Phật Dược sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông. Bản nguyện và năng lực của ngài có thể tham khảo từ Kinh: “Dược sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Cúng dường, trì tụng chân ngôn Đức Phật Dược sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.