Phương Đông Huyền Bí
Đức Phật Dược Sư và lời cầu nguyện dập tắt hỏa hoạn tại Úc

Truyền thống tu tập Bảy đức Phật Dược sư rất phổ biến trong truyền thống Phật giáo các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Đức Phật Dược sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông. Bản nguyện và năng lực của ngài có thể tham khảo từ Kinh: “Dược sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Cúng dường, trì tụng chân ngôn Đức Phật Dược sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.

Ngài Lama Zopa Rinpoche chia sẻ với các đệ tử một vài phương pháp hành trì khi xảy ra lốc xoáy, lũ lụt, bão hay những thiên tai liên quan tới đất, nước, gió, lửa.

Thứ nhất, cầu nguyện đức Phật Dược sư. Khi gặp hỏa hoạn, tốt nhất là nương tựa nơi đức Phật Dược sư, trì tụng kinh, thực hành nghi quỹ đức Phật Dược sư. Nghi thức hành trì đức Phật Dược sư có thể được thực hành khi ai đó ốm đau, sắp mất hay đã mất. Thực hành nghi quỹ đức Phật Dược sư không chỉ giúp chữa lành mà còn giúp hóa giải các nghịch cảnh. Thực hành đức Phật Dược sư không chỉ lợi lạc cho người mới qua đời mà mang lợi lạc, giúp giải quyết các rắc rối gia đình, ốm đau, thoát khổ đau hay chướng ngại, nhanh chóng thành tựu tâm nguyện thế và xuất thế.

Niệm hồng danh một trong những hồng danh của ngài 7 biến sẽ viên mãn mọi tâm nguyện, giúp vượt thoát luân hồi, tự do khỏi những khổ đau và nhân của khổ đau, đến với quả vô thượng Bồ đề. Sự thực hành này giúp viên mãn những tâm nguyện thế và xuất thế, mang niềm an lạc trong đời này, trong các đời tương lai, tự do khỏi luân hồi và tiến tới giác ngộ tối thượng.

Thực hành nghi quỹ đức Phật Dược sư cũng giúp viên mãn những mong nguyện của chúng sinh vô lượng như các loài côn trùng, loài kiến, bọ, mối, ve, thậm chí cả những loài bạn chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi. Ngoài ra các loài như voi, ngựa vằn, sư tử, chim chóc và giun, mèo, chó, chuột, tất cả những con gián, ngựa, khỉ, chuột túi, sóc và ruồi muỗi cũng được lợi lạc, con người và cả các chúng sinh khác như các loài  thiên, bán thiên, quỷ đói, cõi trung ấm đều ân hưởng lợi lạc.

Lời kinh, chân ngôn, mật chú của đức Phật Dược sư quý giá hơn rất nhiều so với cả một bầu trời tràn đầy vàng, kim cương và các đồ trang sức- tất cả tài bảo này không có nhiều ý nghĩa bởi vì chúng không thể giúp tịnh hóa các ác nghiệp. Thậm chí ngay cả khi quý vị sở hữu tất cả các tài sản đó thì lời kinh, mật chú của đức Phật Dược sư vẫn còn tôn quý hơn nhiều bởi vì đã lưu lại các chủng tử con đường tu tập trong dòng tâm, đoạn dứt tất cả các nghiệp xấu thô và vi tế, đưa quý vị tới quả Bồ đề.

Với việc trì tụng mật chú của đức Phật Dược sư, quý vị có thể giúp mang lại giải thoát vô số chúng sinh khỏi bể khổ và đưa họ tới bến bờ giải thoát. Như thế pháp hành trì này cao quý hơn cả bầu trời đầy vàng, kim cương, các trang sức, ngọc báu và hàng tỷ tỷ đô-la. Với niềm tin trọn vẹn nơi đức Phật Dược sư, hãy tha thiết thỉnh cầu tới ngài. Quý vị cũng có thể cầu nguyện tới những ai đang bị đau ốm, sắp lìa đời hay đã lìa đời, mong cho người lành bệnh, nếu họ đã mất, mong nguyện họ được ra đi với tâm bình an, thiện lành, với tình thương và lòng bi mẫn tới mọi chúng sinh cũng như giữ trọn niềm tin kính nơi Phật, Pháp và Tăng. Cầu nguyện họ được vãng sinh tịnh độ, giác ngộ hay ít nhất sẽ lại có được thân người hoàn hảo, được hạnh ngộ bậc thầy Phật pháp, được thụ nhận giáo pháp và đồng giác ngộ không dư. Như thế với niềm tin trọn vẹn nơi đức Phật Dược sư, quý vị mong nguyện hỏa hoạn được dập tắt.

Thiền quán

Hãy thiền quán đức Phật Dược sư ở phía trên đỉnh đầu và dòng cam lồ tuôn xối từ ngài, bao phủ toàn bộ các vùng bị hỏa hoạn, tịnh hóa hoàn toàn tất cả những ngọn lửa, ban trải khắp mọi nơi, dòng thác tuôn tràn to lớn thậm chí lớn hơn cả thác nước Niagara. Quý vị có thể thiền quán như thế khi trì tụng chân ngôn đức Phật Dược sư. Cũng như thế, hãy thiền quán rằng dòng thác nước cam lồ tuôn chảy đang tịnh hóa tất cả những nghiệp bất thiện, xấu ác của các chúng sinh, những tật bệnh, tổn hại. Hãy giữ niềm tin tưởng rằng chúng sinh hữu tình được tịnh hóa hoàn toàn.

Cuối cùng hãy nguyện cầu rằng tất thảy chúng sinh đều biết xả ly thế tục, phát Bồ đề tâm, nuôi dưỡng chính kiến về tính không, khởi phát và trì giữ niềm tin kính nơi Tam bảo, các bậc thầy tôn quý, mong nguyện tình thương, lòng bi mẫn khởi sinh trong tâm mỗi người, các nghiệp xấu ác - là nhân căn bản gây nên hỏa hoạn được tịnh hóa hoàn toàn.

Quý vị cũng có thể thực hành pháp tu Quán Âm khi chứng kiến những hoàn cảnh này. Hãy hoàn toàn nương tựa nơi đức Bồ tát Quán Thế âm, cầu nguyện và thiền quán sắc thân ngài hiển diện sống động trên bầu trời phía trước mặt, dòng cam lồ tuôn chảy từ ngài tịnh hóa mọi nguyên nhân gây nên hỏa hoạn, các ác nghiệp - nhân căn bản của hỏa hoạn.

Trong khóa tu 100 triệu biến Om mani Pame Hung tại Ý, Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên về thực hành như sau: Mọi người nên cầu nguyện  mạnh mẽ tới Đức Quán Thế Âm để tịnh hóa tất cả chúng sinh sáu cõi trong luân hồi - tịnh hóa  hết thảy nghiệp chướng và phiền não của chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay, ở trên thế giới và đặc biệt nơi xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa phụ thuộc vào gió. Dường như gió ở đó rất mạnh, do đó chúng ta cầu nguyện lên đức Quán Âm, thiền quán nước cam lồ từ ngài như một thác nước tuôn chảy khắp nơi, đặc biệt nơi xảy ra hỏa hoạn. Khi trì tụng chân ngôn đức Quán Thế Âm, hãy tin tưởng rằng tất cả các nghiệp tiêu cực của chúng sinh đang được tịnh hóa hoàn toàn. Sau đó khởi nghĩ rằng các nghiệp tiêu cực của các chúng sinh chết trong hỏa hoạn cùng lúc được tịnh hóa. Con xin cầu nguyện Đức Quán Thế Âm  rằng những chúng sinh này không bị tái sinh ở các cõi thấp, được tái sinh ở cõi tịnh độ của chư Phật, hay ít nhất cũng nhận được một thân người hoàn hảo, được gặp Phật pháp, được gặp minh sư chỉ cho họ con đường đạt tới an lạc đích thực.

Ngoài ra có thể còn dạy trì tụng kinh Địa Tạng (Sankrit: Ksitigarbha), trì tụng chân ngôn đức Đại Nhật Như Lai (Sankrit: Arya Vairocana), Trừ Cái Chướng Bồ tát đều mang lại lợi lạc trong hoàn cảnh này.

Nếu một người khởi Bồ đề tâm nguyện cầu, ắt có linh ứng. Với những ai thực hành Bồ đề tâm tôn quý, thì từng niệm suy nghĩ, lời nói và việc làm cũng mang lại năng lực vô cùng to lớn. Tương tự như thế, nếu một ai có được tri kiến tính không, năng lực lời nguyện cầu cũng vô cùng to lớn. Nếu một người thực hành Phật pháp thanh tịnh, không bị vấy bẩn bởi tám món bận tâm thế tục, lời cầu nguyện cũng có năng lực to lớn. Nếu một người sống một đời thanh tịnh, có giới hạnh, không kể là cư sĩ, tại gia hay xuất gia, lời cầu nguyện cũng có năng lực to lớn. Thậm chí nếu một người không phải Phật tử mà chỉ sống một đời thiện lành, thì các lời mong nguyện cũng mang lại lợi lạc to lớn, đã có rất nhiều câu chuyện về năng lực Bồ đề tâm giúp kiểm soát, điều phục các tai nạn về tứ đại kể cả những người không trong truyền thống Phật giáo.

Nguồn dịch:  https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/advice-from-lama-zopa-rinpoche/lama-zopa-rinpoches-advice-to-dispel-fires/

Tham khảo thêm về đại nguyện của đức Phật Dược sư:

https://thuvienhoasen.org/a18774/12-dai-nguyen-cua-duc-phat-duoc-su-luu-ly

Chú thích ảnh: Đức Phật Dược Sư có sắc thân xanh dương chính là biểu trưng cho sức mạnh của năng lượng chữa lành thân tâm chúng sinh.

- Đăng bởi: Minh Triết Phương Đông biên tập
Tử Bình chân thuyên xuất bản năm 20 thời Dân quốc là 44 phần, Phương Trọng Thẩm và Từ Lạc Ngô điều chỉnh thành 47 phần, bổ sung thêm so sánh sự khác biệt là thành 54 phần. Bổ sung rõ nét nhất là thiên can nghi kỵ trong Trích thiên tuỷ và luận về ngũ hành tứ thời.
BÀI VIẾT NỔI BẬT
Lá số tử vi cũng giống như là một tấm bản đồ, nếu như chúng ta biết trước thì chúng ta có thể dự đoán trước được số mệnh, vận hạn trong đời, phúc họa ra sao, để có những cách ứng xử phù hợp với cuộc sống, từ đó phát huy tối đa sở trường, hạn chế nhược điểm.
Các Thầy sẽ xem trực tiếp qua Zoom cho các bạn 1 vấn đề mà bạn quan tâm nhất Miễn Phí vào các ngày thứ 2, thứ 7 và chủ nhất hàng Tuần.
Khi được lựa chọn sim phong thủy một cách cặn kẽ và cẩn thận từ các chuyên gia có kinh nghiệm, các số trong quá trình sử dụng sẽ phát huy tối đa năng lượng tốt của nó, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Thông qua tổ hợp và sắp xếp Số để đạt hiệu quả cải thiện, tài vận, hôn nhân, sự nghiệp khỏe mạnh cũng như quan vận, quý nhân vận, mang lại may mắn hanh thông cho người sử dụng.
Ứng dụng nền tảng của Cổ học Phương Đông đưa ra thuật toán công nghệ làm các sản phẩm phần mềm giải đoán tự động luận giải như 1 người Thầy. Thay vì tự mình tra cứu sách để giải đoán sự việc thì ứng dụng đã tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu kinh điển và những kiến thức được Truyền thừa từ các Đại sư phụ/ Sư phụ của các trường phái khác nhau, ngôn ngữ theo phong cách hiện đại dễ hiểu.
Công ty Chúng tôi rất mong muốn xây dựng và phát triển đội ngũ Đại lý để cùng chung sức, chung lòng với Tập thể lãnh đạo, công nhân viên Công ty Cổ Phần Phương Đông Huyền Bí Group để phát triển thị trường này nhằm mang đến cho Khách hàng các sản phẩm rất tuyệt vời về các môn Huyền Học Phương Đông đã được truyền thừa và ứng dụng từ rất xa xưa đến nay.